Galeria książek       
Zapraszamy także
na strony katalogu
wydawnictwa
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
Biblioteka LMD
 Kliknij miniaturkę, aby dowiedzieć się więcej na temat książki.
LMD poleca
Kliknij miniaturkę, aby dowiedzieć się więcej na temat książki.
NAKŁAD WYCZERPANY
Andrzej Witkowicz
Wokół terroru białego i czerwonego (1917-1923)

Wokół terroru białego i czerwonego Andrzeja Witkowicza to polska odpowiedź na napisany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit pt. Czarna księga komunizmu, w której tysiące „ofiar komunizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Bez podania źródeł, odniesień, opracowań. Bo i po co? Wszak wszyscy wiedzą, że komunizm ma na swoim koncie więcej ofiar niż faszyzm. I choć znakomita większość tych, którzy kupili Czarną księgę, w ogóle do niej nie zajrzała, to fantastyczna liczba 100 milionów-ofiar komunizmu funkcjonuje powszechnie zarówno w dyskursie naukowym, jak i publicznym. Zasługa Witkowicza polega nie tylko na tym, że – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka wysokiej próby rozkłada na czynniki pierwsze oraz przy pomocy faktów (które dla autorów Czarnej księgi i całej rzeszy im podobnych mają drugorzędne znaczenie) obala go lub przywraca mu właściwe proporcje. Witkowicz idzie o krok dalej – kreśli przekonujący pejzaż społeczny i kontekst historyczny dla opisywanego przezeń czerwonego (i białego) terroru. Pokazuje prawdziwą skalę obu, a także zwraca uwagę na kapitalny fakt zupełnie nieobecny w opracowaniach współczesnych gwiazd sowietologii i antykomunizmu – a mianowicie, że wielokroć czerwony terror zapobiegał terrorowi żywiołowemu, bandyckiemu o skali daleko przekraczającej „zbrodnie” bolszewików. Co więcej, zwraca uwagę na akceptację czerwonego terroru wśród mas, ba, na to iż powszechnie się go dopominały w obronie zdobyczy rewolucji. Ale fundamentalną tezą książki Witkowicza, którą udaje mu się obronić na blisko 600 stronach błyskotliwego wywodu – jest przekonanie, iż sam terror nie miał decydującego znaczenia w zdobyciu i utrzymaniu władzy przez bolszewików (a także innych komunistów). Znaczenie decydujące miało bowiem poparcie mas.

Andrzej Witkowicz (ur. 1966), historyk, publicysta i działacz społeczny.
Uczy historii w jednym z krakowskich liceów.

Stron 590, cena 35 zł

Książki wysyłamy po zamówieniu drogą elektroniczną pod adresem

redakcja@iwkip.org

lub w systemie przedpłat, po otrzymaniu przekazu pocztowego (przelewu) na kwotę odpowiadającą cenie zamówionych pozycji. Wysyłka GRATIS!

Bardzo prosimy o zaznaczenie tytułów i liczby zamawianych egzemplarzy.

Nasz adres:

Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa,  tel. 22 624 17 27,  fax 22 625 36 26

Konto bankowe:

PL 44 1500 1777 1219 1033 3847 0000   (Santander Bank Polska Oddz. w Warszawie)