Galeria książek       
Zapraszamy także
na strony katalogu
wydawnictwa
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
LMD poleca
Kliknij miniaturkę, aby dowiedzieć się więcej na temat książki.
Biblioteka LMD
 Kliknij miniaturkę, aby dowiedzieć się więcej na temat książki.
Jan Toporowski
Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky'ego

Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’go to niezwykle udana, a przy tym przystępnie napisana, próba nakreślenia rozwoju krytycznej ekonomii finansowej w ciągu ostatnich 150 lat. Jan Toporowski przygląda się poglądom, teoriom i dyskusjom toczonym wokół związków ekspansji różnych form kredytu w gospodarce kapitalistycznej z ogarniającymi ją kryzysami. Zaprasza nas w podróż teoretyczną, podczas której spotykamy autorów i autorki, którzy zrewolucjonizowali myślenie o pieniądzu, działaniu instytucji i źródłach kryzysów, szczególny nacisk kładąc na związki finansów i bankowości. Wśród bohaterów Toporowskiego znajdziemy m.in. Karola Marksa, Różę Luksemburg, Johna Maynarda Keynesa, Josepha Steindla, Michała Kaleckiego i Hymana Minsky’ego. „Kredyt i kryzys” to znakomite wprowadzenie do krytycznego myślenia o historycznych źródłach, naturze i konsekwencjach finansjeryzacji współczesnego kapitalizmu.

 

Jan Toporowski (ur. 1950) - jest profesorem ekonomii i finansów na Wydziale Ekonomii Szkoły Studiów Orientalnych i Afrykańskich Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję dziekana. Współpracuje też z Centrum Badań nad Historią i Metodologią Ekonomii Uniwersytetu Amsterdamskiego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie funduszami, bankowość międzynarodową oraz pracę w banku centralnym. Napisał m.in. The End of Finance: Capital Market, Financial Derivatives and Pension Fund Capitalism (1999), Theories of Financial Disturbance (2006), Michal Kalecki. An Intellectual Biography: Volume I. Rendezvous in Cambridge 1899-1939 (2013). W Polsce ukazała się jego książka Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego (2012), a także liczne artykuły drukowane na łamach Le Monde diplomatique – edycja polska.

 

Stron 292, cena 38 zł   (w tym 5% PTU)  

Książki wysyłamy po zamówieniu drogą elektroniczną pod adresem

redakcja@iwkip.org

lub w systemie przedpłat, po otrzymaniu przekazu pocztowego (przelewu) na kwotę odpowiadającą cenie zamówionych pozycji. Wysyłka GRATIS!

Bardzo prosimy o zaznaczenie tytułów i liczby zamawianych egzemplarzy.

Nasz adres:

Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

ul. Twarda 60, 00-818 Warszawa,  tel. 22 624 17 27,  fax 22 625 36 26

Konto bankowe:

PL 44 1500 1777 1219 1033 3847 0000   (Santander Bank Polska Oddz. w Warszawie)